Wat kunnen wij bieden? 

Een veilige plek waar deskundigen en ervaringsdeskundigen een Toppie plek creëren waar jongeren met autisme en of met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand zich positief kunnen ontwikkelen.
Een plek waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten en zich "thuis" voelt, Jij bent Toppie! en men niet kijkt naar de beperkingen maar naar kansen!

Door onze eigen ervaring met autisme, het begeleiden, opvoeden en het werken met jongeren in specifieke doelgroepen weten wij dat persoonlijke positieve begeleiding, geduld, respect en begrip één van de belangrijkste aspecten zijn bij mensen met autisme.

Onze begeleiding  richt zich op het vergroten van de vaardigheden van jongeren en jongvolwassenen, zodat zij zowel sociaal als maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. De jongeren worden ondersteund bij het ontwikkelen van zowel sociaal-emotionele, als inhoudelijke vaardigheden die nodig zijn.

Dagen dagbesteding

maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag

*Tijden dagbesteding:

9:00 uur tot 12:00 uur     (een dagdeel ochtend)
12:00 uur tot 15:30 uur    (een dagdeel middag)
15:30 uur tot 19:00 uur    (een dagdeel namiddag)

Dienstverlening Doelgroep:
De dienstverlening van ToppieZorg is primair gericht op:

Jongeren vanaf 17 jaar
Jongvolwassenen 21+
Netwerk van het kind

Ondersteuning tijdens de dagopvang/besteding:
* zelfbeeld - zelfvertrouwen
* Star denken en doen
* Hoe om te gaan met emoties
* Communicatie problemen
* Faalangst
* Gedragsregulatie

* Welke "talenten" en dromen heb jij?

Ondersteuning voor het netwerk voor ouders & begeleiders vragen over:
* De opvoeding
* Planning maken
* Of anders

* Er worden informatiebijeenkomsten en lezingen over autisme georganiseerd.

* minimaal zal er 1 x per maand voor ouders een "huiskamer" ochtend zijn, waar er met elkaar gesproken kan worden en ervaringen worden gedeeld, tips kunnen worden gegeven ect.   (uiteraard vrijwillig)
* lezingen over autisme die gegeven worden door stichting Toppie! zijn voor de ouders van deelnemers van Toppiezorg 
gratis .