Home » Onze doelstelling » misie en vissie

Missie - Visie
Ieder kind is uniek en beschikt over unieke kwaliteiten en heeft recht op een positie in de maatschappij. Dat is waar Toppie! voor staat.   Door de inzet van de juiste combinatie van mensen en middelen, willen wij jongeren een positieve ontwikkeling meegeven

Veiligheid speelt een belangrijke rol. Het is zelfs een basisvoorwaarde om het leerproces in gang te zetten. Veiligheid niet alleen op fysiek, maar vooral ook op het cognitieve vlak.
Wat kan ik aan? Waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn kwaliteiten? Eén kind één plan. Begeleiding op maat en gericht op ontwikkeling.
Veiligheid creëren wij o.a. door duidelijk en voorspelbaar te zijn. Dit zijn onze plannen. Dit zijn onze regels. Dit kun je van ons verwachten. Samenwerken werkt!

Onze hulpverlening richt zich op het vergroten van de vaardigheden van de jongeren met autisme. Ons doel is om hen zowel sociaal als maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Wij zien géén beperkingen maar kansen!

We proberen tevens zoveel mogelijk het netwerk van de kinderen te betrekken.

Door de inzet van de juiste combinatie van mensen en middelen, willenwij deze kinderen een positieve ontwikkeling meegeven.


Het team van Toppie! wil kinderen met autisme die begeleiding geven die zo hard nodig is. Kennis en ervaring delen met ouders, instanties e/a.  De hulpvraag van het kind en ouder staat centraal in het proces en vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het zorgaanbod.