Home » Onze doelstelling

Toppiezorg

Een professionele en creatieve "leer" plek voor jongvolwassenen met *ASS (autismespectrumstoornis) en verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Hierbij staat de ontwikkeling van onze deelnemers centraal zonder winstoogmerk.

Bij de begeleiding van de deelnemer(ster) hebben wij een begeleidende en ondersteunende rol in samenwerking met ouders en eventueel  in overleg met het netwerk van de Toppie deelnemer(ster).

Ons primaire doel is te bewerkstelligen dat jongvolwassenen met autisme kansen, mogelijkheden krijgen die ze nodig hebben om zich positief te ontwikkelen.

Het Jij bent Toppie! gevoel!
Bij Toppiezorg zijn de deelnemers binnen de dagbesteding veelal samen, ze leren van elkaar en vullen elkaar aan.

Hierdoor ontstaan vaak nieuwe sociale contacten en wordt sociaal isolement tegengegaan. Samenwerken werkt!

Ook is er genoeg ruimte voor een moment voor jezelf.

* ToppieZorg gaat begeleiden (dagbesteding/opvang) op eigen privé-locatie. (woon/werk)

* Kleinschalig voor optimale zorg en aandacht. 

* Maatwerk gericht op zowel de talenten en interesses als de ondersteuningsbehoeften.

* Sport- ontspanning -uitjes

*Tijden dagbesteding:

9:00 uur tot 12:00 uur     (een dagdeel ochtend)
12:00 uur tot 15:30 uur    (een dagdeel middag)
15:30 uur tot 19:00 uur    (een dagdeel namiddag)

*extra mogelijkheid is van 07.00 uur tot 09.00 (ontbijt incl.)

*Individuele begeleiding: op afspraak

* Er worden informatiebijeenkomsten en lezingen over autisme georganiseerd.