Toppiezorg

Een professionele en creatieve "leer" plek voor jongvolwassenen met *ASS (autismespectrumstoornis) en verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Hierbij staat de ontwikkeling van onze deelnemers centraal zonder winstoogmerk.

Bij de begeleiding van de deelnemer(ster) hebben wij een begeleidende en ondersteunende rol. Ons primaire doel is te bewerkstelligen dat jongvolwassenen met autisme kansen, mogelijkheden krijgen die ze nodig hebben om zich positief te ontwikkelen.  Het Jij bent Toppie! gevoel!
Bij Toppiezorg zijn de deelnemers binnen de dagbesteding veelal samen, ze leren van elkaar en vullen elkaar aan. 
Hierdoor ontstaan vaak nieuwe sociale contacten en wordt sociaal isolement tegengegaan. Samenwerken werkt!

Ook is er genoeg ruimte voor een moment voor jezelf.

* ToppieZorg  (dagbesteding/opvang) op eigen privé-locatie. (woon/werk)

* Kleinschalig voor optimale zorg en aandacht. 

* Maatwerk gericht op zowel de talenten en interesses als de ondersteuningsbehoeften.

* Sport- ontspanning -uitjes -disco