Home » Onze doelstelling

Toppiezorg

Een professionele en creatieve "leer" plek voor jongvolwassenen met *ASS (autismespectrumstoornis) en verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Hierbij staat de ontwikkeling van onze deelnemers centraal zonder winstoogmerk.

Bij de begeleiding van de deelnemer(ster) hebben wij een begeleidende en ondersteunende rol in samenwerking met ouders en eventueel  in overleg met het netwerk van de deelnemer(ster).

Ons primaire doel is te bewerkstelligen dat jongvolwassenen met autisme kansen, mogelijkheden en voorzieningen krijgen die ze nodig hebben om zich positief te ontwikkelen.

Het Jij bent Toppie gevoel meegeven!
Bij Toppiezorg zijn de deelnemers binnen de dagbesteding veelal samen, ze leren van elkaar en vullen elkaar aan.
Hierdoor ontstaan vaak nieuwe sociale contacten en wordt sociaal isolement tegengegaan. Samenwerken werkt!

 

* ToppieZorg gaat begeleiden (dagbesteding/opvang) op eigen privelocatie. (woon/werk)

* Kleinschalig voor optimale zorg en aandacht. 

* Maatwerk gericht op zowel de talenten en interesses als de ondersteuningsbehoeften.

* Uitjes

* Er worden informatiebijeenkomsten en lezingen over autisme georganiseerd voor jongeren en hun netwerk.