Home » Onze doelstelling

Toppiezorg

Een nieuwe professionele en creatieve "leer" plek voor jongeren en jongvolwassenen met *ASS (autismespectrumstoornis) en verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Hierbij staat de ontwikkeling van onze deelnemers centraal zonder winstoogmerk.

Na een observatieperiode en in overleg met de deelnemer/ouder of begeleider wordt een passend begeleidingsplan gemaakt voor de dagbesteding en de ontwikkeling van eventuele sociale contacten en zelfredzaamheid. Bij de begeleiding van de deelnemer(ster) hebben wij een begeleidende, adviserende en ondersteunende rol in samenwerking met ouders en eventueel  in overleg het netwerk van de deelnemer(ster).

Ons primaire doel is te bewerkstelligen dat jongeren en jongvolwassenen met autisme kansen, mogelijkheden en voorzieningen krijgen die ze nodig hebben om zich positief te ontwikkelen.

En deze jongeren het Jij bent Toppie gevoel meegeven!
Bij Toppiezorg zijn de deelnemers binnen de dagbesteding veelal samen, ze leren van elkaar en vullen elkaar aan.
Hierdoor ontstaan vaak nieuwe sociale contacten en wordt sociaal isolement tegengegaan.

 

* ToppieZorg gaat begeleiden (dagbesteding/opvang) op eigen privelocatie. (woon/werk)

* Logeermogelijkheid -  Toppiezorg biedt de mogelijkheid voor een (nood)logeerplek. Vraag voor meer informatie bij de intake. 

* Kleinschalig voor optimale zorg en aandacht. 

* Maatwerk gericht op zowel de talenten en interesses als de ondersteuningsbehoeften.

* Uitjes

* Er worden t.z.t.  informatiebijeenkomsten over autisme georganiseerd voor jongeren en hun netwerk.