Missie - Visie
Ieder mens is uniek en beschikt over unieke kwaliteiten en heeft recht op een positie in de maatschappij. Dat is waar Toppie! voor staat.   Door de inzet van de juiste combinatie van mensen en middelen, willen wij  een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling.

Veiligheid speelt een belangrijke rol. Het is zelfs een basisvoorwaarde om het leerproces in gang te zetten.

Veiligheid niet alleen op fysiek, maar vooral ook op het cognitieve vlak.
Wat kan ik aan? Waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn kwaliteiten?.

Begeleiding op maat en gericht  en op ontwikkeling.
Veiligheid creëren wij o.a. door duidelijk en voorspelbaar te zijn.  Dit zijn onze gezamenlijke regels. Dit kun je van ons verwachten. Samenwerken werkt!

Onze begeleiding richt zich op het vergroten van zelfstandigheid vaardigheden.

Ons doel is om onze toppers zowel sociaal als maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.