Home » Beleid & Goede doel

Toppiezorg

Een professionele en creatieve "leer" plek voor jongeren en jongvolwassenen met *ASS (autismespectrumstoornis) en verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Hierbij staat de ontwikkeling van onze deelnemers centraal zonder winstoogmerk.

ZZPérs van Toppiezorg en Zowel Toppiezorg als stichting Toppie!  hebben naast een vrijwilligerscontract een: 

* gedragscode

* vrijwilligersbeleid

* privacy verklaring

*officiële externe klachtenregeling

*Kwaliteitsregister

*Keurmerk

 

Toppiezorg is een onderdeel van stichting Toppie!

stichting Toppie! zet zich sinds 2013 in voor autisme bewustzijn en ondersteuning in Suriname en Nederland

hierover is alles te lezen op de website van https://www.stichting-toppie.org  o.a. foto's, onze projecten, ervaringsverhalen e.a. 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Toppie! is onbezoldigd.

https://www.stichting-toppie.org/wie-zijn-wij/bestuur

De begeleiders van Toppiezorg *met keurmerk  werken op ZZP basis  

 

Helpt u ons helpen? Met een donatie aan stichting Toppie! geeft u niet alleen een impuls aan een zorgzame en hechtere samenleving, maar bovenal geeft u een kind in Suriname een betere toekomst!
Wij gaan er van uit dat u vaak de vraag krijgt om iets te sponsoren. Wij hopen echter dat u enthousiast bent geworden over waar Stichting Toppie! voor staat en besluit om iets voor de geweldige kinderen te kunnen betekenen. Doneren kan zoals u dat wilt. Zelfs de kleinste giften zijn van grote betekenis. Met uw gift is het mogelijk samen met u, kinderen met Autisme in Suriname een mogelijkheid op goede kansen in de samenleving te geven.  Géén beperkingen zien maar kansen!


Uiteraard betekent sponsoring ook iets voor u als sponsor!
https://www.stichting-toppie.org/helpt-u-mee-word-donateur/help-ons-helpen
Stichting Toppie! is een transparante organisatie, die er voor zorgt dat 100% van de donaties in natura en in geld ook daar terecht zal komen waar het nodig is. Die de donateurs, ambassadeurs en vrijwilligers mee laten "voelen" wat Stichting Toppie! in samenwerking met uw allen kan bereiken.

Onze jaarverslagen e.a. worden op www.stichting-toppie.org gepubliceerd.

Namens het Team bedanken u voor uw tijd en hopen dat wij u hebben kunnen overtuigen waar Stichting Toppie! voor staat en dat deze geweldige kinderen uw steun hard nodig hebben.

* Heeft u aanvullende informatie nodig? dan lichten wij graag onze stichting in een persoonlijk gesprek toe.

 

Namens het bestuur graag tot ziens!