Activiteiten

Spelen
Spelactiviteiten helpen de zintuigprikkels te ontwikkelen, beheersen en minder last van onwenselijke prikkels te hebben. Mensen met bijvoorbeeld autisme spelen niet zoals andere.  Sommige vertonen geen typisch spelgedrag. Er zijn jongere die geen fantasie of verbeelding hebben en er zijn  die zich zo in een rol inleven dat ze er zich moeilijk van kunnen losmaken. Tussen deze twee uitersten zitten een heleboel variaties. Spelenderwijs bouw je ook makkelijker vertrouwen op.

Bewegen
Belangrijk voor het lichaam - gezamenlijk bewegen in spelvorm en sportactiviteiten

1x per maand zal er ook een "disco" zijn op locatie. Dit stimuleert ook de sociale omgang.

Koken
De kooklessen zijn gericht op het zelfstandig leren koken. De doelgroep krijgt mondelinge, visuele en schriftelijke aanwijzingen. Ze leren om met een recept te werken, alles klaar te zetten voordat ze beginnen, smaken te proeven, ingrediënten aan te raken, gewichten en volumes te meten, allerlei gereedschappen te gebruiken en weer op te ruimen.
Creativiteit
We maken samen kunst. Dat kan tekenen of schilderen zijn, boetseren, maar ook bouwen met allerlei materiaal. We zoeken naar wat het beste bij een ieder past en onderzoeken samen wat we daarvoor nodig hebben. We stimuleren de creativiteit die al in deelnemer zit.

Muziek
Muziek kan helpen een sfeer te creëren waarin het mogelijk is om samen te werken, samen te spelen, elkaar te helpen om concentratie en vertrouwen op te bouwen maar ook elkaar op emotioneel vlak te raken. Muziek kan een grote rol spelen in de ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling en beperkingen in sociale interacties en communicatie en inflexibiliteit te verkleinen.

Of gewoon lekker muziek maken.

Computerles/Internet
Kernproblemen van autisme zijn beperkingen in sociale interacties en communicatie en inflexibiliteit. Bij interacties via internet verloopt de communicatie meer gestructureerd en op een veiligere manier. Er is controle over de timing van de communicatie over en weer (er hoeft niet direct gereageerd te worden) en de hoeveelheid informatie is beperkt. Ook kunnen zintuiglijke stimuli in de hand worden gehouden en is oogcontact niet nodig. Het geeft rust. Maar leer je ook over tijdsbesef.
Verzorgen van dieren
Toppiezorg vindt het belangrijk dieren bewust in te zetten als hulpmiddel in de omgang. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dieren mensen helpen om hun verhaal te vertellen, bieden de dieren troost en steun, helpen ze bij het maken van contact, bewerkstelligen ze gedragsveranderingen en helpen ze angsten te overwinnen.
Verkeer
bij Toppiezorg gaan wij ook oefenen met het verkeer, de geluiden, hoe te handelen in een verkeersituatie en de gevaren benoemen die kunnen voorkomen.
Milieu en Hygiëne
Onze doelgroep leert omgaan met het milieu – afval scheiden. Zelf groente verbouwen. De “oogst” kunnen gebruikt worden tijdens de kookles. Maar we leren ook het belang van opruimen, onderhoud en (persoonlijke) hygiëne.

En zo zijn er nog vele andere activiteiten.

*Extra Activiteit

* Maandelijkse disco

* uitje